Welkom op de website van De Gouden Kandelaar

Deze site is onder andere bedoeld om de uitgevers van het blad “De Gouden Kandelaar” de gelegenheid te geven de tekst op internet te publiceren, om zodoende Gods kinderen te bemoedigen en aan te sporen het Lam te volgen waar Hij ook heengaat (Openbaring 14:4).

“De Gouden Kandelaar” is tot in december 2012 een tweemaandelijkse uitgave geweest. Nr. 163 was voorlopig het laatste nummer. Overwogen wordt om het in een andere vorm voort te zetten. De Engelse uitgaven,
“The Golden Candlestick” zijn wel voortgezet en zijn zowel in gedrukte vorm als in pdf verkrijgbaar. Abonneren op “The Golden Candlestick” is mogelijk via het contactformulier.

Klik op Archief om de Nederlandse uitgaven te bekijken (pdf).

Archief